ประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2560

วันนี้ (30 ต.ค. 60) เวลา 09.30 น. นายสมชาติ รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง พร้อมด้วยเลขานุการสภาเทศบาล ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในที่ประชุมแนะนำข้าราชการที่โอนย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เมืองไร่ขิง ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง