ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนตำบลไร่ขิง

วันนี้ (29 ต.ค. 60) เทศบาลเมืองไร่ขิง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยทีมแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนตำบลไร่ขิง ณ โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม