ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน

วันนี้ (27 พ.ย. 60) เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองไร่ขิงโดย นายสำราญ กลั่นประชา รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง พร้อมด้วยนายกร วรนาม เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งนำโดยนายสุขสันต์ ชัยทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน และคณะ เพื่อศึกษาดูงานเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (การป้องกันการทุจริต) บรรยายโดยนายเจริญ กวยรักษา ปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง และศึกษาดูงานเรื่อง “การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(เครื่อง อุปกรณ์งานป้องกัน) บรรยายโดยนายณัฐพล แสงเฟื่อง หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองไร่ขิง ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง