เปิดการประชุม การพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (24 พ.ย.60) เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองไร่ขิง โดยนายสำราญ กลั่นประชา รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นประธาน เปิดการประชุม การพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง วิทยากรบรรยาย ผู้ใหญ่ธวัช อุทัย ผู้ใหญ่บ้านหนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีตัวแทนเกษตรกรตำบลไร่ขิงเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง