ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวง ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (23 พ.ย. 60) เวลา 09.30น. เทศบาลเมืองไร่ขิง โดยนายลือยศ บรรพกาญจน์ พร้อมด้วยนายสำราญ กลั่นประชา รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง และคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวง ดุสิต ดุสิต กรุงเทพ มหานครนำโดย ผศ.ดร. อรรณพ เรืองกัลปวงค์ พร้อมด้วย ผศ.วิภาดา มุกดา และคณะ ซึ่งจัดโครงการ “HR เรียนรู้เพื่อการพัฒนาผ่านคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชนและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน” ณ เกาะลัดอีแท่น ตำบลไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม