ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคม

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองไร่ขิง โดยนายดำรงค์ รอดทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง พร้อมข้าราชการเทศบาลเมืองไร่ขิง ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม