ประชุมประชาคมตำบลไร่ขิง ครั้งที่ 2/2561

วันนี้ (21 พ.ย. 60) เวลา 13.30 น. นายกร วรนาม เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นประธาน ร่วมด้วยพระครูพิสิฐธรรมานันท์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ดำเนินการประชุมประชาคมตำบลไร่ขิง ครั้งที่ 2/2561 ในที่ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ/หาแนวทางแก้ไขปัญหา จากหน่วยราชการงานต่างๆ และประชาชนตำบลไร่ขิง ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง