ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันนี้ (20 พ.ย. 60) เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองไร่ขิง โดยนายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง (ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไร่ขิง) พร้อมด้วยนายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว และคณะยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมให้การต้อนรับคณะ ศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งนำโดยนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะ เพื่อศึกษาดูงานในหัวข้อ “การเรียนรู้เชิงประจักษ์ (ด้านการบริหาร จัดการความขัดแย้ง)” ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม