ร่วมซักซ้อมการปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันนี้ (19/10/2017) เวลา 09.00 น. อำเภอสามพราน ร่วมกับเทศบาลเมืองไร่ขิง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสามพราน ร่วมซักซ้อมการปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ อาคารราชวิริยาลังการวัดไร่ขิง พระอารามหลวง