ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของผู้ว่าราชการจังหวัด Davoa Del Norte

วันนี้ (9 ต.ค. 60) เทศบาลเมืองไร่ขิงโดยนายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง พร้อมด้วยนายลือยศ บรรพกาญจน์ รองนายกเทศมนตรี และข้าราชการเทศบาลเมืองไร่ขิง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของผู้ว่าราชการจังหวัด Davoa Del Norte พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาจังหวัด Davoa Del Norte ประเทศฟิลิปินส์ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น เพื่อปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติงาน ณ ท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม