เปิดโครงการ การนวดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการ

วันนี้ (08 สิงหาคม 60) เวลา 09.00 น. นายกร วรนาม เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน            อ.นครปฐม เป็นประธาน เปิดโครงการ การนวดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ครู และ บุคลากร มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิการ ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1