ประชุมประจำเดือนเทศบาลเมืองไร่ขิง ครั้งที่1/2561

วันนี้ (5 ต.ค. 60) เวลา 09.30 น. นายลือยศ บรรพกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมชาติ รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรตัดผมชาย 250 ชั่วโมง และดำเนินการประชุมประจำเดือนเทศบาลเมืองไร่ขิง ครั้งที่1/2561 ในที่ประชุมให้สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองไร่ขิง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2560 พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน ในพื้นที่เมืองไร่ขิง ณ ห้องประชุมชั้น4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง