พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา ปีการศึกษา 2560

วันนี้ (4 ส.ค. 60) เวลา 09.00 น. นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน  จ.นครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา ปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬา มีน้ำในเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา จำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดท่าพูด โรงเรียนวัดไร่ขิง โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนวัดหอมเกร็ด โรงเรียนวัดทรงคนอง โรงเรียน บ้านหอมเกร็ด โรงเรียนบ้านบางเตย โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา โรงเรียนบ้านท่าตลาด และโรงเรียนคลองบางกระทึก เข้าร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)