การแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยววิถีเกษตร เกาะลัดอีแท่น”

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายธนิศร์ ปิยะวงศ์สถิต ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน การแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยววิถีเกษตร เกาะลัดอีแท่น” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-27 สิงหาคมนี้ โดยมีนายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยงและกีฬาจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน และมีนายอำเภอสามพราน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง วัฒนธรรมอำเภอสามพราน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ผู้นำชุมชน และเกษตร เข้าร่วมและรับฟังการแถลงข่าว ณ บ้านสวนบางเตย โฮมสเตย์