เปิดโครงการสถานศึกษาร่วมใจ ปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อให้ความรู้กู้ชีพเบื้องต้นแก่แกนนำนักเรียนในสถานศึกษา

วันนี้ (3 ส.ค. 60) เวลา 09.00 น. นายดำรงค์ รอดทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นประธาน เปิดโครงการสถานศึกษาร่วมใจ ปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อให้ความรู้กู้ชีพเบื้องต้นแก่แกนนำนักเรียนในสถานศึกษา กล่าวรายงานโดย นายวิศาล ใจซื่อ ประธานชมรมเครือข่ายประชาชน อาสากู้ชีพเทศบาลเมืองไร่ขิง วิทยากรบรรยายเจ้าหน้าที่กองสาธารสุขฯ และทีมกู้ชีพเทศบาลเมืองไร่ขิง ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)