ประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันนี้ (2 ตุลาคม 2560) เวลา 07.30น. เทศบาลเมืองไร่ขิง นำโดยนายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง ร่วมประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร แก่พนักงานจ้างดีเด่น และพนักงานจ้างยอดเยี่ยม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง