คำขวัญของเทศบาลเมืองไร่ขิง

 
คำขวัญเทศบาล
  

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองไร่ขิง

วิสัยทัศน์เทศบาล