พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 17.19 น.  
 
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น.  
 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ร ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาล เมืองไร่ขิง  
 
เปิดโครงการสถานศึกษาร่วมใจ ปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อให้ความรู้กู้ชีพเบื้อง ต้นแก่แกนนำนักเรียนในสถานศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องธรรม บูชาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  
 
เปิดโครงการ การนวดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการ ศึกษา 1  
 
การแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยววิถีเกษตร เกาะลัดอีแท่น” วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ บ้านสวนบางเตย โฮมสเตย์  
 
ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ชุมชนเขต 2 ตำบลไร่ขิง  
 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  
 
เปิดโครงการสถานศึกษาร่วมใจ ปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อให้ความรู้กู้ชีพ เบื้องต้นแก่แกนนำนักเรียนในสถานศึกษา วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  
 
เปิดโครงการสถานศึกษาร่วมใจ ปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อให้ความรู้กู้ชีพ เบื้องต้นแก่แกนนำนักเรียนในสถานศึกษา วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ  
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลสันทรายหลวง วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตกวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  
 
เปิดโครงการ การปรับพฤติกรรมสำหรับเด็กพิการในวัยเรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จ.นครปฐม  
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลอัมพวา วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง  
 
เปิดโครงการสถานศึกษาร่วมใจ ปลอดภัยจากเอดส์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทสบาลเมืองไร่ขิง