รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองไร่ขิง วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองไร่ขิง วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองไร่ขิง วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองไร่ขิง วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองไร่ขิง วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองไร่ขิง วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองไร่ขิง วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองไร่ขิง วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองไร่ขิง วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองไร่ขิง วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองไร่ขิง วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองไร่ขิง วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559