เปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาล เมืองไร่ขิง วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน ประจำปี 2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน ประจำปี 2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
การประชุมประชาคมตำบลไร่ขิง วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง  
เปิดโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิงประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองไร่ขิง (24/07/60)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง (17/07/60)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (17/07/60)  
รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560 (17/07/60)  
ประชาสัมพันธ์คู่มือความรู้ สำหรับนักเรียน และประชาชน เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า และโรคระหว่างสัตว์ และคน (14/07/60)
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดวาดภาพและเรียงความ หัวข้อ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" (14/07/60)  
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม เรื่อง กำหนดการการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2560 (12/07/60)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง แก้ไขวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ เทศบาลเมืองไร่ขิง (05/07/60)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแก้ปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด้กนักเรียน นักศึกษาที่ไร้สัญชาติ (30/06/60)
เชิญร่วมกิจกรรมเกาะลัคอีแท่นมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกาะลัค อีแท่น และขับเคลื่อนกิจกรรมกมู่บ้านศีล 5 (29/06/60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองท่าพูด ชุมชนคลองวัดท่าพูด 1)จากเขื่อน คสล.เดิม ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 61 หมู่ 9 2)บริเวณบ้านเลขที่ 61 หมู่ 9 เชื่อมเขื่อน คสล.เดิม (13/07/60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางพร้าว ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว ต่อจากเขื่อนเดิม ถึงบ้านเลขที่ 24/2 หมู่ 5 (13/07/60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างทางเท้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน จากสะพานถึง สรรพากร ชุมชนไร่ขิง (13/07/60)  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ริมคลองท่าพูด (ไร่ขิง 28) หมู่ 9 ชุมชนคลองวัดท่าพูด และชุมชนวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง (13/07/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบาย น้ำจากสะพานซอยสุวรรณ ถึงสุดเขตตำบลไร่ขิง ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเพลินเพชร ตำบลไร่ขิง (11/07/60)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำจากสะพานซอยสุวรรณ ถึงสุดเขตตำบลไร่ขิง ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเพลินเพชร ตำบลไร่ขิง (11/07/60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ขยายไหล่ทาง คสล. ท่าเกวียน ซอย 4 ชุมชนท่าเกวียน ตำบลไร่ขิง 2/2 (11/07/60)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายหูช้าง คอสะพานบริเวณหน้าบ้าน คุณพิเชษฐ์ ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง 1/2 (11/07/60)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายหูช้างคอสะพานบริเวณหน้าบ้าน คุณพิเชษฐ์ ชุมชนบ้านบางยาง และขยายไหล่ทาง คสล.ท่าเกวียน ซอย 4 ชุมชนท่าเกวียน ตำบลไร่ขิง (11/07/60)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ บริเวณจากปากซอยถึงที่ดินนายสงบ จงเทพ ไร่ขิง 30 ชุมชนคลองบาง ซื่อ ตำบลไร่ขิง 2/2 (11/07/60)