สถานที่ติดต่อเทศบาลเมืองไร่ขิง

 ติดต่อทางไปรษณีย์
  สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง 99 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
 ติดต่อทางโทรศัพทฺ์
  0 3422 5572 - 3 , 0 3431 1749 - 50
 ติดต่อทาง E-mail
  webmaster_raikhing@hotmail.com
 แผนที่การเดินทาง
 


ดู เทศบาลเมืองไร่ขิง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

แผนที่